โต๊ะเก้าอี้, เต๊นท์, โต๊ะหมู่บูชา, อาสนะ♠  ชุดโต๊ะหมู่บูชา ประกอบด้วย
    –  ชุดโต๊ะหมู่ 7
    –  พานพุ่มทอง-เงิน
    –  แจกันดอกไม้ (เฉพาะแจกัน)
    –  เชิงเทียน
    –  เชิงเทียนชนวน
    –  พานสายสิญณ์ + สายสิญณ์
    –  พานน้ำมนต์ + ที่พรมน้ำมนต์
    –  ชุดกรวดน้ำ
    –  โต๊ะกราบ
    –  พรมปูรองโต๊ะหมู่

♠  ชุดอาสนะ ประกอบด้วย
    –  อาสนะสงฆ์สีขาว 9 ชุด
    –  เบาะหลุยส์ 9 ชุด
    –  พรมปูรองอาสนะสงฆ์

§  ราคาเช่าชุดโต๊ะหมู่บูชาและอาสนะ 9 ชุด 4,300 บาท

§  ราคาเช่าอาสนะเพิ่ม ชุดละ 320 บาท

§  ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง

เวทีสงฆ์

เวทีสงฆ์ขนาด 1.2 เมตร x 8.4 เมตร

♠  เวทีสงฆ์ขนาด 1.2 ม. x 8.4 ม. ราคาเช่า 5,500 บาท

§  ราคานี้ไม่รวมโต๊ะหมู่และอาสนะ
§  ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง

เวทีสงฆ์ขนาด 1.8 เมตร x 8.4 เมตร

♠  เวทีสงฆ์ขนาด 1.8 ม. x 8.4 ม. ราคาเช่า 8,000 บาท

§  พระสงฆ์สามารถนั่งฉันขันโตก บนเวทีได้
§  ราคานี้ไม่รวมโต๊ะหมู่และอาสนะ
§  ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง

พรมปูพื้น

♠  พรมปูพื้นสีแดงลายหลุยส์ ขนาด 2 เมตร x 3 เมตร ราคาผืนละ 600 บาท

§  ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง

โต๊ะ เก้าอี้

(ตัวอย่างเก้าอี้พลาสติกสีขาว ไม่คลุมผ้าขาว)

♠  ชุดโต๊ะจีนขนาด 1.2 คลุมผ้าขาว + เก้าอี้พลาสติก คลุมผ้าขาว 10 ตัว
§  ราคาเช่าชุดละ 550 บาท

♠  ชุดโต๊ะจีนขนาด 1.2 คลุมผ้าขาว + เก้าอี้พลาสติกสีขาว ไม่คลุมผ้าขาว 10 ตัว
§  ราคาเช่าชุดละ 450 บาท

§  ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง

เต๊นท์สีขาว ทรงปิรามิด

♠  ขนาด 2 เมตร x 2 เมตร ราคา 750 บาท

ขนาด 3 เมตร x 3 เมตร ราคา 750 บาท

ขนาด 4 เมตร x 4 เมตร ราคา 1,500 บาท

§  ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง

เต๊นท์สีขาว ทรงโค้ง

ขนาด 4 เมตร x 8 เมตร ราคา 2,300 บาท

ขนาด 5 เมตร x 12 เมตร ราคา 2,800 บาท

§  ค่าจัดส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง