สังฆภัณฑ์ ผ้าไตร
ขอขอบพระคุณ ภาพสวยๆจาก คุณบุ๋ม ที่สั่งปิ่นโตชวนฉันถวายพระ อาหารสำหรับแขก สังฆภัณฑ์ชวนใช้ เมื่อวันที่ 16พฤศจิกายน 2565

ชุดสังฆภัณฑ์และผ้าไตร
✅ ชุดสังฆภัณฑ์และผ้าไตรของเราจัดชุดขึ้นใหม่ทุกการสั่งซื้อ ไม่ใช้สินค้าเก่า
✅ ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ แสดงรายการที่บรรจุชัดเจน
✅ จัดออกมาได้สวยงามตามรูป
✅ ชุดสังฆภัณฑ์ให้เลือกมากถึง 15 แบบ
✅ ชุดสังฆภัณฑ์มีสีโบว์ให้เลือกได้มากถึง 17 สี ซึ่งสามารถจับคู่สีได้ตามความต้องการของคุณ
✅ ชุดผ้าไตรมีผ้าให้เลือก 2 ชนิด แต่ละชนิด มี 3 ขนาด
✅ ชุดผ้าไตรมีให้เลือกมากถึง 5 สี เพื่อให้ถูกต้องตามที่พระสงฆ์แต่ละวัดใช้งานจริง {ทีมงานของเราสามารถแนะนำได้ว่าพระสงฆ์วัดใดใช้ผ้าสีใด} 
* สินค้าราคาชิ้นละต่ำกว่า 1,000 บาท ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 5 ชุด
*
สินค้าราคาชิ้นละเกินกว่า 1,000 บาท ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 3 ชุด
💰 ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
💰 ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง


…………………………………………………………………..

§ มาลัยผ้าอาบน้ำฝนและมาลัยสบงมีสีให้เลือก 5 สี

{กรุณาระบุสี หากไม่ทราบสี สามารถแจ้งชื่อวัดได้ ทางร้านสามารถจัดสีได้ตามกฏของแต่ละวัด}

1. สีพระราชนิยม/สีพระราชทาน/สีวัง (แล้วแต่เรียก)
2. สีทอง
3. สีบวร
4. สีขนุน
5. สีกรักแดง

…………………………………………………………………..

§ สีโบว์สำหรับสังฆภัณฑ์ มีให้เลือกมากถึง 17 สี หลากหลายรูปแบบ

<<<<<<<<<<<<<<<   >>>>>>>>>>>>>>

ผ้าไตรครองจีวรครบชุด
ไตรเต็ม (5 ขันธ์)

ประกอบด้วย: จีวร สังฆาฏิ สบง อังสะ
รัดอก รัดเอว ผ้ากราบ

ทุกชุดเป็นผ้าใหม่ ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ตัดจากม้วนผ้าโดยช่างเย็บที่มีประสบการณ์มาหลายสิบปี ไม่ได้ใช้ผ้าบางหรือผ้าสั้นสอดไส้เข้าไป

🔅 สังฆาฏิ (ผ้าพาดบ่า) ขนาดเท่าจีวร ใช้ทดแทนจีวรได้ ซื้อ 1ชุด เหมือนพระท่านได้จีวรไปนุ่งห่ม2ชุด 🔅

เหมาะสำหรับถวายในทุกพิธิสงฆ์ เช่น งานวันเกิด งานแต่ง งานทำบุญบ้าน/บริษัท/กลุ่ม ทำบุญทั่วไป สะเดาะเคราะห์ งานฌาปนกิจ งานทำบุญครบรอบ 100 วัน

§  มี 2 เนื้อผ้าให้เลือก

1) ผ้าป่านโทเร
* ผ้าผสมโพลิเอสเตอร์
* ระบายอากาศได้ปานกลาง
* ยับยาก
* มี 3 ขนาด  โดยเฉลี่ยพระสงฆ์ใช้ขนาด 1.90 เมตร

1. สีพระราชนิยม/สีพระราชทาน/สีวัง/ สีทอง
– ขนาด 1.80 เมตร ราคา 1,050 บาท
(สำหรับพระที่มีส่วนสูง 145-165 ซม.)
– ขนาด 1.90 เมตร ราคา 1,130 บาท
(สำหรับพระที่มีส่วนสูง 160-175 ซม.)
– ขนาด 2.00 เมตร ราคา 1,250 บาท
(สำหรับพระที่มีส่วนสูง 170-187 ซม.)

2. สีบวร
– ขนาด 1.80 เมตร ราคา 1,150 บาท
(สำหรับพระที่มีส่วนสูง 145-165 ซม.)
– ขนาด 1.90 เมตร ราคา 1,250 บาท
(สำหรับพระที่มีส่วนสูง 160-175 ซม.)
– ขนาด 2.00 เมตร ราคา 1,300 บาท
(สำหรับพระที่มีส่วนสูง 170-187 ซม.)

3. สีขนุน
– ขนาด 1.80 เมตร ราคา 1,350 บาท
(สำหรับพระที่มีส่วนสูง 145-165 ซม.)
– ขนาด 1.90 เมตร ราคา 1,450 บาท
(สำหรับพระที่มีส่วนสูง 160-175 ซม.)
– ขนาด 2.00 เมตร ราคา 1,550 บาท
(สำหรับพระที่มีส่วนสูง 170-187 ซม.)

4. สีกรักแดง
– ขนาด 1.80 เมตร ราคา 1,350 บาท
(สำหรับพระที่มีส่วนสูง 145-165 ซม.)
– ขนาด 1.90 เมตร ราคา 1,450 บาท
(สำหรับพระที่มีส่วนสูง 160-175 ซม.)
– ขนาด 2.00 เมตร ราคา 1,550 บาท
(สำหรับพระที่มีส่วนสูง 170-187 ซม.)

5. สีกรักกลาง
– ขนาด 1.60 เมตร ราคา 1,725 บาท
(สำหรับพระที่มีส่วนสูง 160-175 ซม.)

 

2) ผ้ามิสลิน (ผ้ามัสลิน)
* ผ้าเนื้อเส้นด้าย
* โปร่งบาง
* ระบายอากาศได้ดี
* ยับค่อนข้างง่าย
* มี 3 ขนาด โดยเฉลี่ยพระสงฆ์ใช้ขนาด 1.90 เมตร

1. สีพระราชนิยม/สีพระราชทาน/สีทอง
   – ขนาด 1.80 เมตร ราคา 1,500 บาท
     (สำหรับพระที่มีส่วนสูง 145-165 ซม.) 
   – ขนาด 1.90 เมตร ราคา 1,650 บาท
     (สำหรับพระที่มีส่วนสูง 160-175 ซม.) 
   – ขนาด 2.00 เมตร ราคา 1,950 บาท
     (สำหรับพระที่มีส่วนสูง 170-187 ซม.)  

2. สีบวร
– ขนาด 1.80 เมตร ราคา 1,730 บาท
     (สำหรับพระที่มีส่วนสูง 145-165 ซม.) 
   – ขนาด 1.90 เมตร ราคา 1,880 บาท
     (สำหรับพระที่มีส่วนสูง 160-175 ซม.) 
   – ขนาด 2.00 เมตร ราคา 2,180 บาท
     (สำหรับพระที่มีส่วนสูง 170-187 ซม.)  

3. สีขนุน
   – ขนาด 1.80 เมตร ราคา 1,800 บาท
     (สำหรับพระที่มีส่วนสูง 145-165 ซม.) 
   – ขนาด 1.90 เมตร ราคา 1,950 บาท
     (สำหรับพระที่มีส่วนสูง 160-175 ซม.) 
   – ขนาด 2.00 เมตร ราคา 2,250 บาท
     (สำหรับพระที่มีส่วนสูง 170-187 ซม.)

4. สีกรักแดง
   – ขนาด 1.80 เมตร ราคา 1,880 บาท
     (สำหรับพระที่มีส่วนสูง 145-165 ซม.) 
   – ขนาด 1.90 เมตร ราคา 2,030 บาท
     (สำหรับพระที่มีส่วนสูง 160-175 ซม.) 
   – ขนาด 2.00 เมตร ราคา 2,330 บาท
     (สำหรับพระที่มีส่วนสูง 170-187 ซม.)  

5. สีกรักกลาง
   – ขนาด 1.90 เมตร ราคา 2,930 บาท
     (สำหรับพระที่มีส่วนสูง 160-175 ซม.) 

…………………………………………………………………..

§ ถุงดิ้นทอง ใส่ผ้าไตร ใบละ 130 บาท