สังฆภัณฑ์ ผ้าไตรขอขอบพระคุณ ภาพสวยๆจาก คุณบุ๋ม ที่สั่งปิ่นโตชวนฉันถวายพระ อาหารสำหรับแขก สังฆภัณฑ์ชวนใช้ เมื่อวันที่ 16พฤศจิกายน 2565

ชุดสังฆภัณฑ์และผ้าไตร
✅ ชุดสังฆภัณฑ์และผ้าไตรของเราจัดชุดขึ้นใหม่ทุกการสั่งซื้อ ไม่ใช้สินค้าเก่า
✅ ใช้วัสดุที่มีคุณภาพ แสดงรายการที่บรรจุชัดเจน
✅ จัดออกมาได้สวยงามตามรูป
✅ ชุดสังฆภัณฑ์ให้เลือกมากถึง 15 แบบ
✅ ชุดสังฆภัณฑ์มีสีโบว์ให้เลือกได้มากถึง 17 สี ซึ่งสามารถจับคู่สีได้ตามความต้องการของคุณ
✅ ชุดผ้าไตรมีผ้าให้เลือก 2 ชนิด แต่ละชนิด มี 3 ขนาด
✅ ชุดผ้าไตรมีให้เลือกมากถึง 5 สี เพื่อให้ถูกต้องตามที่พระสงฆ์แต่ละวัดใช้งานจริง {ทีมงานของเราสามารถแนะนำได้ว่าพระสงฆ์วัดใดใช้ผ้าสีใด} 
* สินค้าราคาชิ้นละต่ำกว่า 1,000 บาท ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 5 ชุด
*
สินค้าราคาชิ้นละเกินกว่า 1,000 บาท ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ 3 ชุด
💰 ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
💰 ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่ง


…………………………………………………………………..

§ มาลัยผ้าอาบน้ำฝนและมาลัยสบงมีสีให้เลือก 5 สี

{กรุณาระบุสี หากไม่ทราบสี สามารถแจ้งชื่อวัดได้ ทางร้านสามารถจัดสีได้ตามกฏของแต่ละวัด}

1. สีพระราชนิยม/สีพระราชทาน/สีวัง (แล้วแต่เรียก)
2. สีทอง
3. สีบวร
4. สีขนุน
5. สีกรักแดง

…………………………………………………………………..

§ สีโบว์สำหรับสังฆภัณฑ์ มีให้เลือกมากถึง 17 สี หลากหลายรูปแบบ

<<<<<<<<<<<<<<<   >>>>>>>>>>>>>>

ผ้าไตรครองจีวรครบชุด
ไตรเต็ม (5 ขันธ์)

ประกอบด้วย: จีวร สังฆาฏิ สบง อังสะ
รัดอก รัดเอว ผ้ากราบ

ทุกชุดเป็นผ้าใหม่ ถูกต้องตามพระธรรมวินัย ตัดจากม้วนผ้าโดยช่างเย็บที่มีประสบการณ์มาหลายสิบปี ไม่ได้ใช้ผ้าบางหรือผ้าสั้นสอดไส้เข้าไป

🔅 สังฆาฏิ (ผ้าพาดบ่า) ขนาดเท่าจีวร ใช้ทดแทนจีวรได้ ซื้อ 1ชุด เหมือนพระท่านได้จีวรไปนุ่งห่ม2ชุด 🔅

เหมาะสำหรับถวายในทุกพิธิสงฆ์ เช่น งานวันเกิด งานแต่ง งานทำบุญบ้าน/บริษัท/กลุ่ม ทำบุญทั่วไป สะเดาะเคราะห์ งานฌาปนกิจ งานทำบุญครบรอบ 100 วัน

§  มี 2 เนื้อผ้าให้เลือก

1) ผ้าป่านโทเร

* ผ้าผสมโพลิเอสเตอร์
* ระบายอากาศได้ปานกลาง
* ยับยาก
* มี 3 ขนาด (กรุณาระบุขนาดที่ต้องการ ซึ่งโดยเฉลี่ยพระสงฆ์ใช้ขนาด 1.90 เมตร)
   – ขนาด 1.80 เมตร ราคา 1,000 บาท
     (สำหรับพระที่มีส่วนสูง 145-165 ซม.) 
   – ขนาด 1.90 เมตร ราคา 1,050 บาท
     (สำหรับ
พระที่มีส่วนสูง 160-175 ซม.)
   – ขนาด 2.00 เมตร ราคา 1,100 บาท
     (สำหรับ
พระที่มีส่วนสูง 170-187 ซม.)

2) ผ้ามิสลิน (ผ้ามัสลิน)

* ผ้าเนื้อเส้นด้าย
* โปร่งบาง
* ระบายอากาศได้ดี
* ยับค่อนข้างง่าย
* มี 3 ขนาด (กรุณาระบุขนาดที่ต้องการ ซึ่งโดยเฉลี่ยพระสงฆ์ใช้ขนาด 1.90 เมตร)
   – ขนาด 1.80 เมตร
ราคา 1,400 บาท
     (สำหรับพระที่มีส่วนสูง 145-165 ซม.) 
   – ขนาด 1.90 เมตร ราคา 1,500 บาท
     (สำหรับพระที่มีส่วนสูง 160-175 ซม.) 
   – ขนาด 2.00 เมตร ราคา 1,600 บาท
     (สำหรับพระที่มีส่วนสูง 170-187 ซม.)  

…………………………………………………………………..

§ ผ้าทั้งสองชนิด มีสีให้เลือก 5 สี

{กรุณาระบุสี หากไม่ทราบสี สามารถแจ้งชื่อวัดได้ ทางร้านสามารถจัดสีได้ตามกฏของแต่ละวัด}

1. สีพระราชนิยม/สีพระราชทาน/สีวัง (แล้วแต่เรียก)
2. สีทอง
3. สีบวร
4. สีขนุน
5. สีกรักแดง
…………………………………………………………………..

§ ถุงดิ้นทอง ใส่ผ้าไตร ใบละ 130 บาท