รวมคลิปวีดีโอแนะนำเบื้องต้น อาหารเฉพาะโรค

@sooktookkum

ทำไมต้องกินอาหารเฉพาะโรค โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ #อาหารโรคมะเร็ง นักกำหนดอาหาร สุขทุกคำ #อาหารเฉพาะโรค

♬ Peaceful and joyful pop with ukulele and whistle(1322918) – 314P
@sooktookkum

แนะนำนักกำหนดอาหารวิชาชีพ ช่วยดูแลอาก่รสำหรับคนไข้ให้สุขทุกคำมากว่า2ปี สุขทุกคำ นักกำหนดอาหาร #อาหารเฉพาะโรค #อาหารโรคมะเร็ง #อาหารโรคไต #อาหารโรคเบาหวาน #อาหานผู้ป่วย

♬ Peaceful and joyful pop with ukulele and whistle(1322918) – 314P
@sooktookkum

โรคยอดฮิตสมัยนี้คือ โรคเบาหวาน แนะนำเบื้องต้นโดยคุณสอง คุณสอง นักกำหนดอาหารวิชาชีพ สุขทุกคำ #โรคเบาหวาน #อาหารโรคเบาหวาน #โรคเบาหวานไม่ควรกินอะไร

♬ เสียงต้นฉบับ – สุขทุกคำ – สุขทุกคำ