ตะกร้าปันผัก ชุด Veggie ใหญ่ (6-6.5กก) 36 ครั้ง

฿21,600.00


“ตะกร้าปันผัก”  เป็นโครงการที่ดำเนินการในระบบสมาชิก CSA หรือ Community supported agriculture  ซึ่งเป็นระบบการซื้อขายที่ชุมชนผู้บริโภค ให้การสนับสนุนเกื้อกูลเกษตรกรหรือผู้ผลิต ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ดีมีคุณภาพ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยร่วมเป็นสมาชิกชำระเงินล่วงหน้า รับผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไร้สารพิษ ที่ผลิตตามฤดูกาลอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจและช่วยให้เกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลผลิตจะได้รับการจัดเรียงมาใน “ตะกร้าปันผัก” ที่ได้รับการออกแบบไว้อย่างเหมาะสม  จัดส่งถึงสมาชิกทุกสัปดาห์  หากมีความจำเป็นสมาชิกสามารถแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่องดรับ “ตะกร้าปันผัก”

LINE LOGO SVG แชท
รหัสสินค้า: 401247 หมวดหมู่: